Những tệp dữ liệu nhỏ thông qua việc dùng “Cookies” được tải xuống máy tính cá nhân, laptop hay thiết bị di động của bạn lúc bạn truy cập trang web Sodo66 lần thứ 1. Điều này sẽ cho phép máy chủ thu thập thông tin từ trình duyệt của người mua. nhiều thông tin chẳng hạn như mẫu hình duyệt web, giới thiệu và sở thích của quý khách sẽ được tiêu dùng để cho phép điều hướng dễ dàng hơn giữa các trang và cải thiện trải nghiệm duyệt web của các bạn nhắc chung.

Bạn không bắt phải chấp nhận Cookies từ chúng tôi và bạn mang sự lựa chọn chấp nhận, từ chối hoặc xóa các Cookies hiện nay bằng bí quyết sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. thế nhưng, mua từ chối có thể khiến cho trải nghiệm duyệt web chậm hơn trên trang web của chúng tôi.

Mang thể với Cookies từ mọi bên thứ ba (“Cookies Bên thứ Ba”) mà chúng tôi đã hợp đồng sở hữu họ để cung ứng các dịch vụ nhất định nào đó trên trang web này. Cũng mang thể sở hữu Cookies Bên đồ vật Ba từ mọi miền hoặc trang web mà các liên kết của họ mang thể được chèn vào hoặc tham chiếu đến trên trang web của chúng tôi. công ty không với quyền kiểm soát đối sở hữu nhiều Cookies Bên trang bị Ba này. Bạn có thể mua cho phép hoặc từ chối chèn Cookies Bên thứ Ba.